ARTFLORA


o firmě

Studio ARTFLORA má od roku 1990 své základní pracoviště v Olomouci.
Město je proslulé svými architektonickými památkami i květinovými výstavami, celkovým výtvarným projevem navazujícím na kulturu a historii místa.

Krajinářský architekt Ing. Jiří Finger má v této ojedinělé atmosféře své mnohaleté zázemí i své spolupracovníky – architekty, sochaře, grafiky i další profesní specialisty, s nimiž si na mnoha řešených úkolech ověřili společné přístupy, prostorové zákonitosti, technologické meze i biologické zvláštnosti své profese.

Takto široce pojímaný přístup k řešení úkolu zároveň zaručuje obsahovou bohatost, a úplnost řešení i plnou autorskou odpovědnost za specifické části rozsáhlejšího díla. Studio je programově otevřeno široké partnerské spolupráci i s jinými tvůrčími pracovišti a autory.

V rámci programového zaměření ateliéru je zahradní a krajinářská tvorba chápána v celé její šíři tedy nejen jako autorský přístup k navrhování květinových výstav, zahrad, parků nebo náměstí, ale i jako péče a ochrana hodnot stávajících.

Přístup k řešení předpokládá znalost místa, jeho historii, pochopení současných přání klienta, ale i jejich dosah v delším časovém údobí.

V průběhu projektování je kladen důraz na diskusi a spolupráci – s klientem, architektem, urbanistou, sochařem a dalšími specialisty. Jedná-li se o park, či náměstí pak je také nezbytná diskuse s občany, kteří si nás nevybrali, ale jejichž prostředí ovlivňujeme.

Projektem však vše teprve začíná. K dobrému výsledku je nutná spolupráce všech, kteří se na daném úkolu podílejí, i těch kteří zahradu, park, náměstí nebo krajinu budou užívat a také o ni pečovat.

© ARTFLORA, Tvorba www stránek © Winternet 2002 - 2007